Espero Mobiele Wanden

  • Espero Mobiele Wanden

Espero Mobiele Wanden

“Dankzij Isah werkt iedereen met hetzelfde systeem. Het resultaat is een enorme efficiencyslag en een verminderde kans op fouten.”

Espero realiseert snellere doorlooptijden met Isah software

Espero ontwikkelt en produceert mobiele wandsystemen voor de nationale en internationale markt. In 2006 besloot het bedrijf op zoek te gaan naar een nieuwe oplossing voor de automatische afhandeling van zijn logistieke, administratieve en financiële bedrijfsprocessen. De organisatie had behoefte aan een systeem dat de volledige bedrijfsvoering, van ontwikkeling tot productie en van inkoop tot verkoop, ondersteunt. Na een intensief selectietraject bleek het pakket Isah Expert de enige in de markt te zijn die aan de gestelde eisen van de organisatie voldeed. De flexibiliteit van Isah Expert in combinatie met de pragmatische aanpak van Isah-partner Datamex Automatisering waren doorslaggevend voor de keuze.

Planning

De business software-oplossing maakt het Espero mogelijk om alle bedrijfsprocessen volledig te stroomlijnen. Hierdoor kan de organisatie nog sneller inspelen op wensen van klanten. Isah Expert helpt de planning te optimaliseren met een grafisch planbord en uitgebreid inzicht in capaciteitsgroepen en mogelijke knelpunten. Het biedt de organisatie snel en eenvoudig inzicht in de beschikbaarheid van mensen, machines en materialen.

Orderstroom

De software maakt het ook mogelijk om de orderstroom te optimaliseren. Bewerkingen op verschillende orders kunnen geclusterd worden tot één bewerking voor meerdere orders. Inkooporders kunnen automatisch aan de desbetreffende verkooporder worden gekoppeld. Knelpunten kunnen tijdig worden gesignaleerd, waardoor een optimale doorlooptijd wordt bereikt. Dit alles biedt de organisatie de ruimte om efficiënter te produceren en zich te richten op verdere groei.

Calculaties

Vrijwel alle systemen die Espero produceert, worden klantspecifiek ontwikkeld. Espero heeft daarom gekozen voor de productconfigurator van Isah. Dit is een hulpmiddel voor het maken van calculaties en het controleert welke opties elkaar vereisen of elkaar juist uitsluiten. “Isah Expert is voor ons de perfecte oplossing,” zegt Mark Delany, commercieel directeur van Espero BV. “Dankzij Isah Expert leggen alle afdelingen hun gegevens vast in één systeem. Hierdoor kunnen we eenvoudig voor- en nacalculaties uitvoeren. Ook biedt het pakket ons de juiste ondersteuning om de kwaliteit van onze producten te waarborgen en snel in te kunnen spelen op de wensen van onze klanten. Het resultaat is een enorme efficiencyslag en een verminderde kans op fouten.”

Integratie met bestaande functionaliteiten

Datamex heeft Isah Expert volledig weten te integreren met bestaande functionaliteiten. Zo wordt de zaagmachine vanuit Isah aangestuurd. En vanuit de machine wordt vervolgens een terugkoppeling gegeven over de hoeveelheid verbruikte voorraad. Hierdoor kan de organisatie efficiënter werken en eenvoudig nauwkeurige nacalculaties uitvoeren. Daarnaast werken alle medewerkers dankzij Isah met hetzelfde systeem en beschikken alle vestigingen over up-to-date gegevens. Meer info over Isah treft u op www.isah.com.

Over Espero Mobiele Wanden

Bedrijfsgrootte: _ medewerkers
Internetsite: http://www.espero.nl