• Eyeon

Eyeon

Office 365 referent verhaal

 

Verbinden met Office 365

EyeOn opereert als adviseur in de wereld van control, planning en forecasting. De consultants van EyeOn komen over de vloer bij grote organisaties in uiteenlopende branches: food, fmcg, chemie- en procesindustrie, high tech industrie, life science en de zorgsector. De uitdagingen in de chemische industrie lijken weliswaar heel complex en onvergelijkbaar met bijvoorbeeld een ziekenhuis, maar uiteindelijk draaien thema’s als kostenbeheersing en capaciteitsplanning maar om een paar zaken. De experts van EyeOn bezitten het vermogen om de dynamiek en aansturing van een organisatie te vangen in die paar essentiële kengetallen en variabelen.

SharePoint Online

Adviseurs van Eyeon werken voornamelijk bij klanten en steeds vaker worden zij betrokken bij de implementatie van adviezen. Online projectportalen maakt het mogelijk dat documenten en communicatie rondom projecten gecentraliseerd worden opgeslagen. Deze zijn altijd, overal en op ieder device te benaderen. Door gebruik van versiebeheer kunnen projectleden snel de juiste documenten vinden, documenten worden gedeeld met projectleden en planningen worden centraal beschikbaar gesteld. Lync Online geeft adviseurs de mogelijkheid om snel contact te leggen met collega’s en projectleden bij klanten.

Kostenbesparing

Adviseurs hebben de beschikking over een laptop, tablet en smartphone. Op alle devices hebben zij toegang tot e-mail, documenten en andere tools. De servers op kantoor zijn overbodig geworden. ICT omgeving is sterk vereenvoudigd met als resultaat een kostenbesparing van 30% per jaar en aanzienlijk meer functionaliteit voor de medewerkers. Eyeon is een goed voorbeeld van een adviesorganisatie welke de dynamiek van het vak beheerst en weet te stroomlijnen door gebruik van Office 365.

In deze video, vertellen de mensen van EyeOn wat het gebruik van nieuwe technologie heeft opgeleverd.

Over Eyeon

Bedrijfsgrootte: 30 medewerkers
Internetsite: http://http://www.eyeon.nl/